لایه‌نگاری، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قرانچی

لایه‌نگاری، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قرانچی

در نتیجه گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم، وسعت عرصه حدود ۲ هکتار پیشنهاد می شود افزود: گمانه های دارای آثار برجا و محل اتمام پشته طبیعی، به عنوان حد نهایی عرصه معرفی می‌شوند.

به گزارش ایرنا، گمانه زنی به منظور لایه نگاری، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قرانچی کرمانشاه  به سرپرستی مرجان مشکور از مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه نیز در ادامه توسط حسین داودی از آزمایشگاه بیوباستان شناسی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران مطرح شد .
او با بیان اینکه در نتیجه گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم، وسعت عرصه حدود ۲ هکتار پیشنهاد می شود افزود: گمانه های دارای آثار برجا و محل اتمام پشته طبیعی، به عنوان حد نهایی عرصه معرفی می‌شوند.
داودی افزود: لایه نگاری در ضلع شمالی تپه نشان داد که این محوطه دارای توالی استقرار از دوره نوسنگی بدون سفال، دوره مس سنگی جدید و دوره مفرغ میانه است، البته حدود ۲۵۰ سانتیمتر از قسمت فوقانی تپه و حدود ۳۶۰ سانتیمتر در حدفاصل تراز اتمام کاوش در ترانشه I و شروع کاوش در ترانشه III نیز مورد کاوش قرار نگرفته است.
او تصریح کرد: این نهشته ها ممکن است دوره های فرهنگی دیگری در بر داشته باشند و تاریخ گذاری های مطلق که در آزمایشگاه گاهنگاری دانشگاه پوزنان لهستان و آرتمیس دانشگاه ساکلای – پاریس به انجام خواهد رسید، بازه زمانی لایه های نوسنگی بدون سفال این محوطه را دقیقاً مشخص می‌کنند.

close

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *