قدیمی‌ترین شواهد حضور انسان هوشمند هوشمند در اروپا و احتمال نفوذ فرهنگی آن‌ها بر نئاندرتال‌ها

"قدیمی‌ترین شواهد حضور انسان هوشمند هوشمند در اروپا و احتمال نفوذ فرهنگی آن‌ها بر نئاندرتال ها"

دکتر سونیا شیدرنگ

برگرفته از صفحه اینستاگرام

sonia_shidrang

گزارش تحلیلی نتایج کاوش جدید مکان مشهور “باچوکی رو” در دامنه‌های شمالی کوه‌های بالکان واقع در کشور بلغارستان توسط پژوهشگران موسسه انسان شناسی تطوری ماکس پلانک و همکارانشان ارائه گردیده است. بر اساس یافته‌های جدید، گروهی از انسان‌های هوشمند در حدود چهل و شش هزار سال پیش در این غار سکونت داشته و ابزارهای سنگی متفاوتی از نئاندرتال‌ها می‌ساخته‌اند که به صنایع دوره آغازین پارینه‌سنگی جدید منسوب است و این انسان‌ها به صورت چشم‌گیری از آویزهای ساخته شده از دندان حیوانات و دیگر مواد اولیه استفاده می کرده‌اند. در کنار تیغه‌های سنگی این صنعت، ساکنان این غار بیزون و اسب وحشی و خرس غار شکار می کرده‌اند که دندان خرس‌ها احتمالا زینت بخش گردنشان بوده است. نکته جالب توجه در مورد این کشف‌ها این است که دندان آسیای به‌دست آمده از این کاوش‌ها به همراه چندین استخوان خرد شده دیگر مورد مطالعات دی.ان.ای قرار گرفته و به غیر از ریخت شناسی دندان آسیا که مشابه انسان‌های هوشمند است توالی دی.ان.ای میتوکندریایی آن نیز حاکی از شباهت با انسان‌های مدرن روسیه، اسپانیا و چین است. پژوهشگران این مکان هزار و دویست و هفتاد و یک قطعه استخوان را مورد آزمایش قرار داده و کلاژن باقی مانده را به روش جدید زوو.ام .اس استخراج نمودند و نود پنج قطعه را نیز سالیابی کردند. این سالیابی ها بقایای انسانی و کانتکس باستان‌شناختی آن را به بازه زمانی چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه هزار سال پیش تا چهل و پنج هزار و هشتصد بیست سال پیش نسبت دادند. اما قدیمی‌ترین سالیابی این مکان بر اساس بقایای استخوانی حیوانات قصابی شده است که به تاریخ چهل و شش هزار و نهصد و چهل سال پیش منسوب شده که مصادف با یک دوره گرم اقلیمی است که احتمالا تاثیر زیادی در گسترش جمعیت انسان‌های مدرن از غرب آسیا به اروپا داشته است. جالب است که آویزهای دندان خرس مشابه آویزهای ساخته شده توسط نئاندرتال‌ها در حدود چهل و چهار هزار سال پیش تا چهل و دو هزار سال پیش است و جزو فرهنگی به نام شاتلپرونی به حساب می‌آید. حال سوال این است، آیا نئاندرتال‌ها تحت تاثیر فرهنگی انسان‌های مدرن تازه از راه رسیده قرار گرفته بودند؟

مرجع:

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2259-z  https://www.nature.com/articles/s41559-020-1136-3

close

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *