آسیب‌نگاری نقش‌ برجسته‌های تنگ چوگان کازرون

آسیب‌نگاری نقش‌ برجسته‌های تنگ چوگان کازرون

مدیر پایگاه میراث جهانی بیشابور در استان فارس از اجرای طرح آسیب‌شناسی و آسیب‌نگاری نقش برجسته‌های واقع در تنگ چوگان شهرستان کازرون خبر داد.

ایسنا، مصیب امیری به خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت مجموعه جهانی بیشاپور و لزوم حفاظت از آثار تاریخی، آسیب‌شناسی و آسیب‌نگاری نقش برجسته‌های تنگ چوگان و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اماکن تاریخی موجود در این مجموعه تاریخی با حضور کارشناسان مرمت آغاز شد.

او ادامه داد: نقش برجسته‌های ساسانی تنگ چوگان که ازلحاظ نوع حجاری، برجستگی و همچنین به تصویر کشیدن صحنه پیروزی شهریاران ایرانی بر امپراتوران رومی، در زمره نقوش بسیار ارزشمند دوره ساسانی است، براثر عوامل محیطی شامل تغییرات آب و هوایی، باران، آلودگی هوا در معرض آسیب قرار گرفته بود که طرح مرمت آن‌ها با حضور کارشناسان در حال مطالعه است

آسیب‌نگاری نقش‌ برجسته‌های تنگ چوگان کازرون، مدیر پایگاه جهانی بیشابور از اجرای طرح آسیب‌شناسی و آسیب‌نگاری نقش برجسته‌های تنگ چوگان خبر داد.

مدیر پایگاه میراث جهانی بیشاپور گفت: نقش برجسته‌های تنگ چوگان شامل ۶ نقش برجسته است که دو نقش برجسته سمت راست ورودی تنگ چوگان و چهار نقش برجسته سمت چپ تنگ چوگان قرار دارد؛ مضمون سه نقش برجسته اشاره به پیروزی شاهپور اول بر امپراتوران رومی دارد.

تنگ چوگان، تنگه‌ای در نزدیکی شهر بیشاپور در کازرون است که تا سال۱۳۶۸جز بخش کوهمره نودان بود و گروه زیادی از شهر نودان وکوهمره ساکن تنگ چوگان می‌باشند. رود شاپور از میان آن سرچشمه می‌گیرد، سنگ نگاره‌های نقش برجسته شاهان ساسانی مانند آنچه در نقش رستم و بیستون وجود دارد در اطراف آن دیده می‌شود که برخی از آنها یگانه‌اند.

تنگ چوگان محل بازی سنتی چوگان، توسط شاهان ساسانی بوده‌است و غار پر آوازه شاپور و تندیس (پیکره سنگی) زیبای شاپور در میان دیوارهای غربی آن واقع شده‌است. سه روستای تنگ چوگان سفلی، علیا و وسطی به همراه باغها و کشتزارهایی در پهنه‌ای میان دو کوه در برگیرنده تنگ چوگان قرار دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت: در بقیه نقش برجسته‌ها، پیروزی شاهان ساسانی بر یاغیان و دشمنان آن‌ها و همچنین دریافت حلقه قدرت از اهورامزدا و در دیگر نقش برجسته دیهیم بخشی شاه و اهورامزدا و قرارگیری اهریمن در زیر پای اسب برقابی از سنگ به تصویر کشیده شده است.

 

close

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *