تحقیقی در رابطه با تاثیر تغییرات اقلیمی کلان بر انقراض گونه های مختلف انسان ریخت

تحقیقی در رابطه با تاثیر تغییرات اقلیمی کلان بر انقراض گونه های مختلف انسان ریخت

دکتر سامان حیدری

برگرفته از صفحه اینستاگرام

diyarmehr_paleolithic_institut 

هفته گذشته در نشریه One Earth  cellpress   گروهی از دانشمندان از موسسه ها و دانشگاههای مختلف به ویژه موسسات ایتالیایی مقاله ای تحقیقی در رابطه با تاثیر تغییرات اقلیمی کلان بر انقراض گونه های مختلف انسان ریختی را منتشر کرده اند. مقاله با این پرسش شروع می شود که با توجه به اینکه حداقل در محدوده زمانی اواخر دوره زمین شناسی پلیوسن تا اواخر پلیستوسن شش گونه ی انسان ریخت شامل هومو هابیلیس (H. habilis)، هومو ارگستر (H. ergaster)، هومو ارکتوس (H. erectus)، هومو هایدلبرگنسیس (H. heidelbergensis)، نئاندرتال (H. neanderthalensis) و در نهایت هوموساپینس (H. sapeins) می زیسته اند که در این میان تنها آخری موفق به ادامه حیات شده و مابقی در دوره های مختلف منقرض شده اند، چرا؟ برای پاسخ گویی به این پرسش مهم آنها از بانک اطلاعاتی مربوط به بقایای سنگواره ای و باستانی 2754 محوطه به همراه مدل های اقلیمی در بازه زمانی که این گونه ها می زیسته اند استفاده کرده اند. در تحلیل ها مشخص شده است که کنامهای زیستی هر کدام از این گونه ها درست پیش از انقراض، دچار دستخوش جدی در اثر تغییرات اقلیمی شده است. در ادامه نویسندگان مطرح می کنند در مورد انقراض گونه خاص نئاندرتالها می بایست علاوه بر تاثیرات اقلیمی، رقابت آنها با انسان هومو ساپینس نیز دخیل بوده باشد. روش کار برای این تحقیق در ابتدا به اینگونه بوده است که یک مدل با رزولوشن 1000 ساله برای مدت پنج میلیون سال ساخته اند و سپس با استفاده از داده های باستانی (دست ابزار های سنگی) و بقایای سنگواره ای سعی گردید مناطق هسته ای که این گونه ها در آنجا ها متمرکز بوده اند را پیش بینی کنند. این بررسی ها نشان می دهد که پنج گونه ی منقرض شده پس از تغییرات اقلیمی تاثیر گذار جهانی از میان رفته اند. شاید نکته بسیار مهم این مقاله این باشد که گونه های مختلف حساسیت های متفاوتی نسبت به تغییرات اقلیمی از خود نشان می دهند، برای مثال در حالیکه برای نئاندرتالها تحت تاثیر تغییر اقلیمی کوتاه مدت، یعنی یک تا دو هزار سال بوده اند، در مورد هایدلبرگنسیس ها و هومو ارکتوس ها یک بازه زمانی تقریبی یکصد هزار ساله را شامل می شود. البته در این اندازه گیری ها تعداد داده های باستانی هر گونه در نتایج خالی از تاثیر نبوده است.

لینک مقاله:

https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2590-3322%2820%2930476-0

تحقیقی در رابطه با تاثیر تغییرات اقلیمی کلان بر انقراض گونه های مختلف انسان ریخت
تحقیقی در رابطه با تاثیر تغییرات اقلیمی کلان بر انقراض گونه های مختلف انسان ریخت
close

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *