نتايج بررسي DNA باستانی داگرلند (Doggerland)، آمریکا را از اروپا جدا می‌کند

نتايج بررسي DNA باستانی داگرلند دانشمندان دانشگاه وارویک، DNA باستانی رسوبی از رسوبات بخش جنوبي دریای شمال را مورد مطالعه قرار داده‌اند،

بیشتر بخوانید

ارتباط باستان‌شناسی و ژنتیک (قسمت چهارم)

ارتباط باستان‌شناسی و ژنتیک عنوان مقاله‌ای است که در کتاب Environmental Archaeology، در تاریخ 12 آپریل 2018 منتشر شده است

بیشتر بخوانید

ارتباط باستان‌شناسی و ژنتیک (قسمت سوم)

ارتباط باستان‌شناسی و ژنتیک عنوان مقاله‌ای است که در کتاب Environmental Archaeology، در تاریخ 12 آپریل 2018 منتشر شده است

بیشتر بخوانید

ارتباط باستان‌شناسی و ژنتیک (قسمت دوم)

ارتباط باستان‌شناسی و ژنتیک عنوان مقاله‌ای است که در کتاب Environmental Archaeology، در تاریخ 12 آپریل 2018 منتشر شده است

بیشتر بخوانید

ارتباط باستان‌شناسی و ژنتیک (قسمت اول)

ارتباط باستان‌شناسی و ژنتیک عنوان مقاله‌ای است که در کتاب Environmental Archaeology، در تاریخ 12 آپریل 2018 منتشر شده است

بیشتر بخوانید

دی.ان.ای باستانی ابزاری قدرتمند برای مطالعه گذشته و پل ارتباطی میان باستان‌شناسی و ژنتیک

دی.ان.ای باستانی ابزاری قدرتمند برای مطالعه گذشته، خانم دکتر عزیزی متخصص ژنتیک پزشکی به بررسی مقاله‌ای با این عنوان پرداخته است.

بیشتر بخوانید

آزمایشگاه سیار برای تجزیه و تحلیل دی.ان.ای نمونه‌های باستانی

آزمایشگاه سیار برای تجزیه و تحلیل دی.ان.ای نمونه‌های باستانی، خانم دکتر عزیزی متخصص ژنتیک پزشکی به بررسی مقاله‌ای با این عنوان پرداخته است

بیشتر بخوانید