تجزیه و تحلیل ژنوم باستانی نشان‌دهندۀ خاستگاه و جابجایی سریع گاو در هلال حاصلخیزی است‌​

تجزیه و تحلیل ژنوم باستانی نشان‌دهنده‌ی آن است نگهداری چهارپایان در خاورنزدیک باستان آغاز شد، و به ظهور اقتصادهای پیچیده در روستاها و شهرها منجر شد.

بیشتر بخوانید