سازه‌‏های معماری یادمانی بغداد فرو می‏‌ریزند یا بر خلاف قانون خراب می‏‌شوند

سازه‌‏های معماری یادمانی بغداد فرو می‏‌ریزند یا بر خلاف قانون خراب می‏‌شوند، قانون توانایی حفاظت از بناهای تاریخی را در عراق ندارد

بیشتر بخوانید