فرم پیشنهاد برنامه‌ی میدانی، و شرایط احراز سرپرستی

پژوهشکده باستان‌شناسی، آئین‌نامه‌ای تهیه و منتشر کرده است که در آن معیارهای لازم برای سرپرستی برنامه‌های میدانی باستان‌شناسی اعلام شده است.
همچنین فرم جدید ارائه پیشنهاد برنامه میدانی باستان‌شناسی را نیز منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید

فرم همکاری با کانون باستان‌شناسی

تهیه فرم همکاری داوطلبانه، برای سنجش علاقمندی داوطلبین و همکاری با آن‌ها در کانون باستان‌شناسی ایران

بیشتر بخوانید