ماجرای تسطیح و تخریب مسجد ارجان چیست؟

ماجرای تسطیح و تخریب مسجد ارجان چیست؟مدیر پایگاه میراث ملی ارجان درخصوص انتشار تصاویر ماهواره‌ای که نشان از تخریب دارد، توضیحاتی ارائه داد.

بیشتر بخوانید

سه اثر ملی ایران در خاک عراق قرار دارند و یافته‌هایمان درباره شهر خاراکس کامل نیست

سه اثر ملی ایران در خاک عراق قرار دارند و یافته‌هایمان درباره شهر خاراکس کامل نیست به نقل از محسن زینی وند دانشجوی دکترای باستان‌شناسی

بیشتر بخوانید

باستان‌شناسی روش‌های جدید را در پیش گرفته است

باستان‌شناسی روش‌های جدید را در پیش گرفته است از کمک به رشد اقتصادی تا حل مناظرات سیاسی و هویت فرهنگی یک جامعه را که می‌تواند تاثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید

نتیجه استفاده از لیرز در پاکسازی آثار آهنی تاریخی

نتیجه استفاده از لیرز در پاکسازی آثار آهنی تاریخی بر اساس پژوهش «استفاده از فناوری لیزر در پاکسازی سطح آثار آهنی » در نمونه‌های «ارزانفود»

بیشتر بخوانید

گور اورارتویی یافت شده باستان شناسان را هیجان زده کرد

گور اورارتویی یافت شده باستان شناسان را هیجان زده کرد ، کاوشهایی در قلعه چاووش تپه، متعلق به دوره پادشاه اورارتویی ساردوری دوم انجام شده است

بیشتر بخوانید

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مردان و زنان هرکولانیم رمی (Roman Herculaneum) رژیم‌های غذایی متفاوتی داشتند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مردان و زنان هرکولانیم رمی رژیم‌های غذایی متفاوتی داشتند. با اندازه‌گیری ایزوتوپ کربن و نیتروژن آمینو اسیدهای استخوان

بیشتر بخوانید