پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی شد

پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی شد،پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی و به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی کشور خواهد رسید

بیشتر بخوانید

فرم پیشنهاد برنامه‌ی میدانی، و شرایط احراز سرپرستی

پژوهشکده باستان‌شناسی، آئین‌نامه‌ای تهیه و منتشر کرده است که در آن معیارهای لازم برای سرپرستی برنامه‌های میدانی باستان‌شناسی اعلام شده است.
همچنین فرم جدید ارائه پیشنهاد برنامه میدانی باستان‌شناسی را نیز منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید