لودرها نقش برجسته اشکانی الوند را می‌بینند؟

لودرها نقش برجسته اشکانی الوند را می‌بینند؟ گفته می‌شود حمید دیداری دانشجوی باستان‌شناسی در زمانِ طی این مسیر، با این نقش برجسته مواجه می‌شود

بیشتر بخوانید