آب انبار فراموش شده محمودی یزد در اولویت ثبت قرار گرفت

آب انبار فراموش شده محمودی یزد ،پرونده آب انبار متروک و فرموش شده روستای حاشیه‌ای محمودی به دنبال پیگیری‌های ایسنا، در اولویت ثبت قرار گرفت

بیشتر بخوانید