مطالعه مردم شناسی نقش آب در فرهنگ مردم جزیره هنگام

«مطالعه مردم شناسی نقش آب در فرهنگ مردم جزیره هنگام» پژوهشی است انسان شناختی که فرهنگ مرتبط با آب ، راه های تهیه آب و باورهای مربوط به آن را با روش های مطالعه تاریخی و اسنادی را در جزیره هنگام مورد مطالعه قرار داده است.

بیشتر بخوانید

برگزاری کارگاه تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن/ عبرت‌هایی از دوران باستان تا پیشامدرن توسط خانم پروفسور اینگرید هیمایر

خانم پروفسور اینگرید هیمایر، نویسند کتاب تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن، کارگاهی با عنوان، تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن: عبرت‌هایی از دوران باستان تا پیشامدرن در دانشگاه تهران برگزار می‌کند

بیشتر بخوانید