نابودی جنگل‌های زاگرس حیات انسان را به خطر می‌اندازد

نابودی جنگل‌های زاگرس حیات انسان را به خطر می‌اندازد، رییس بنیاد ایرانشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: نابودی زاگرس حیات انسان را تهدید می‌کند

بیشتر بخوانید