هفتمین فصل کاوش «فیض‌آباد کاشان» منجر به کشف شاه‌نشین “ارگ” شد

هفتمین فصل کاوش «فیض‌آباد کاشان» منجر به کشف شاه‌نشین “ارگ” شد، و بخشی از ورودی شاه‌نشین ارگ که پلکانی از آجر دارد، آشکار شد

بیشتر بخوانید