آزمایشگاه سیار برای تجزیه و تحلیل دی.ان.ای نمونه‌های باستانی

آزمایشگاه سیار برای تجزیه و تحلیل دی.ان.ای نمونه‌های باستانی، خانم دکتر عزیزی متخصص ژنتیک پزشکی به بررسی مقاله‌ای با این عنوان پرداخته است

بیشتر بخوانید