اختصاص ۱۰ میلیارد ریال به بهسازی و آزادسازی حریم آسبادهای نشتیفان

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال به بهسازی و آزادسازی حریم آسبادهای نشتیفان به نقل از محمد رکنی مدیر پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران

بیشتر بخوانید