آسیب‌نگاری نقش‌ برجسته‌های تنگ چوگان کازرون

آسیب‌نگاری نقش‌ برجسته‌های تنگ چوگان کازرون، مدیر پایگاه جهانی بیشابور از اجرای طرح آسیب‌شناسی و آسیب‌نگاری نقش برجسته‌های تنگ چوگان خبر داد.

بیشتر بخوانید