نگاهی بر بناهای تاریخی ری

با راه افتادن موج آموزش در فضای مجازی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، نیز در ادامه معرفی برخی از بناهای تاریخی در این فضا، آموزش «نگاهی به آثار تاریخی ری» را برگزار می کند.

بیشتر بخوانید