معابد و جایگاه‌های مقدس یونان باستان، هزاران سال پیش دارای دسترسی برای افراد ناتوان حرکتی بودند

معابد و جایگاه‌های مقدس یونان باستان، هزاران سال پیش دسترسی برای افراد ناتوان حرکتی داشتند، براساس مطالعه دانشگاه کالیفرنیا استیت، لانگ بیچ

بیشتر بخوانید