فراهم شدن امکان تخلیه آب‌ ناشی از بارندگی در حیاط کاخ آپادانا

فراهم شدن امکان تخلیه آب‌ ناشی از بارندگی در حیاط کاخ آپادانا به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید و علی اسدی

بیشتر بخوانید

دریچه حیاط شرقی کاخ آپادانای تخت جمشید کشف شد

دریچه حیاط شرقی کاخ آپادانای تخت جمشید کشف شد به نقل از علی اسدی : این دریچه در دوران هخامنشی برای دفع آب‌های سطحی این حیاط ایجاد شده

بیشتر بخوانید