بازگشت اشیا تاریخی ایرانی تا پایان تیرماه

بازگشت اشیا تاریخی ایرانی تا پایان تیرماه، مدیر کل حقوقی وزارت میراث فرهنگی ۴۰ شی و لوح تاریخی ایران در سفارت ایران در وین قرار دارد،

بیشتر بخوانید

ایران خواستار بازگرداندن آثار باستانی هخامنشی و ساسانی از اتریش شد

ایران خواستار بازگرداندن آثار باستانی هخامنشی و ساسانی از اتریش شد، طالبیان گفت: «این آثار متعلق به حوزه جغرافیایی و تاریخی ایران است.»

بیشتر بخوانید