عملیات استحکام‌بخشی برج‌های خشتی هگمتانه در مراحل پایانی است

عملیات استحکام‌بخشی برج‌های خشتی هگمتانه در مراحل پایانی است به نقل از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان، مهدی سلطانی

بیشتر بخوانید

پرونده ثبت جهانی هگمتانه در خطر است

پرونده ثبت جهانی هگمتانه در خطر است به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی همدان در نشست «ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر همدان در حوزه میراث فرهنگی»

بیشتر بخوانید

قبرستان قدیمی «فامنین» کاوش می‌شود

قبرستان قدیمی «فامنین» کاوش می‌شود به نقل از سیده‌مریم مختاری‌موسوی معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

بیشتر بخوانید

انجام مطالعات ژئوتکنیک در دستکند زیرزمینی صالح‌آباد همدان

انجام مطالعات ژئوتکنیک در دستکند زیرزمینی صالح‌آباد همدان به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان

بیشتر بخوانید

تکمیل پرونده منظر تاریخی هگمتانه یک تا ۳ سال زمان می‌برد

تکمیل پرونده منظر تاریخی هگمتانه یک تا ۳ سال زمان می‌برد به نقل از علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

بیشتر بخوانید

کار اصلی پرونده ثبت جهانی «هگمتانه» انجام شده است

کار اصلی پرونده ثبت جهانی «هگمتانه» انجام شده است به نقل از استاندار همدان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

بیشتر بخوانید

پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی «هگمتانه تا همدان» به یونسکو می‌رود

پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی «هگمتانه تا همدان» به یونسکو می‌رود به نقل از علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان

بیشتر بخوانید

ورود مدیرکل حقوقی میراث برای رد مصوبه جنجالی همدان

ورود مدیرکل حقوقی میراث برای رد مصوبه جنجالی همدان و نامه مدیرکل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به فرمانداری همدان

بیشتر بخوانید

جذابیت موضوع ثبت جهانی «از هگمتانه تا همدان» برای ارزیاب یونسکو

جذابیت موضوع ثبت جهانی «از هگمتانه تا همدان» برای ارزیاب یونسکو به نقل از علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

بیشتر بخوانید