بازه هور، میراث ساسانیان خراسانی

بازه هور، میراث ساسانیان خراسانی بنای سنگی گنبدداری که براساس یافته‌های باستان‌شناسی و نظر برخی صاحب‌نظران مربوط به دوره ساسانیان است.

بیشتر بخوانید