شواهدی از فلزکاری دوره باستان در استان زنجان

شواهدی از فلزکاری دوره باستان در استان زنجان به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، محمدرضا محمدپور

بیشتر بخوانید

نمایش اشیای مردان نمکی زنجان در موزه معدن‌شناسی بوخوم آلمان

نمایش اشیای مردان نمکی زنجان در موزه معدن‌شناسی بوخوم آلمان به نقل از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان

بیشتر بخوانید

سیستم تهویه موزه باستان‌شناسی مردان نمکی زنجان بهسازی می‌شود

سیستم تهویه موزه باستان‌شناسی مردان نمکی زنجان بهسازی می‌شود به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان

بیشتر بخوانید

تکمیل عملیات مرمت و احیای برج و باروی ضلع جنوب شرقی ارگ جهانی سلطانیه

تکمیل عملیات مرمت و احیای برج و باروی ضلع جنوب شرقی ارگ جهانی سلطانیه به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری استان زنجان

بیشتر بخوانید

کشف کتیبه‌ ۴۰۰ ساله در روستای گلابر زنجان پس از سیل

کشف کتیبه‌ ۴۰۰ ساله در روستای گلابر زنجان پس از سیل به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان

بیشتر بخوانید

نتیجه بررسی بقایای ۱۶۰۰ساله یک گوسفند در معدن نمک زنجان منتتشر شد

نتیجه بررسی بقایای ۱۶۰۰ساله یک گوسفند در معدن نمک زنجان منتتشر شد به نقل از ابوالفضل عالی سرپرست پایگاه پژوهشی مردان نمکی

بیشتر بخوانید

اتمام مرمت بخشی از آرامگاه چلبی‌اوغلو

اتمام مرمت بخشی از آرامگاه چلبی‌اوغلو به‌نقل از محمدرضا محمدپور ، روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان

بیشتر بخوانید

مرمت ۲۵ شی‌ء تاریخی مربوط به عصر آهن در زنجان

مرمت ۲۵ شی‌ء تاریخی مربوط به عصر آهن در زنجان به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، امیر ارجمند

بیشتر بخوانید

کشف ظروف سفالی در کاوش‌های تپه باستانی منجوق در روستای انذر طارم

کشف ظروف سفالی در کاوش‌های تپه باستانی منجوق در روستای انذر طارم به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری استان زنجان

بیشتر بخوانید