میراث فرهنگی قوچان باید اجازه ایجاد پارک در اطراف محوطه تاریخی تپه نادری را بدهد

میراث فرهنگی قوچان باید اجازه ایجاد پارک در اطراف محوطه تاریخی تپه نادری را بدهد؛ شهردار قوچان گفت: تپه نادری جزو آثار و محوطه‌های تاریخی است

بیشتر بخوانید