سرانجام اداره میراث فرهنگی بم پس از ۱۸ سال کانکس‌نشینی

سرانجام اداره میراث فرهنگی بم پس از ۱۸ سال کانکس‌نشینی به نقل از فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان

بیشتر بخوانید

اصلاح حریم قلاع دختر و اردشیر کرمان

اصلاح حریم قلاع دختر و اردشیر کرمان به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، فریدون فعالی

بیشتر بخوانید

افتتاح موزه باستان‌شناسی بم طی ۶ ماه آینده

افتتاح موزه باستان‌شناسی بم طی ۶ ماه آینده در وسعت حدود یک هزار و ۲۰۰ مترمربع به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی استان کرمان

بیشتر بخوانید

آمادگی کرمان برای واگذاری بناهای تاریخی به بخش‌ خصوصی

آمادگی کرمان برای واگذاری بناهای تاریخی به بخش‌ خصوصی به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان

بیشتر بخوانید

حریم و عرصه تپه باستانی کُنارصندل جیرفت برای ثبت جهانی تعیین شده است

حریم و عرصه تپه باستانی کُنارصندل جیرفت برای ثبت جهانی تعیین شده است به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

بیشتر بخوانید

عملیات ساخت موزه منطقه‌ای جیرفت از سرگرفته می‌شود

عملیات ساخت موزه منطقه‌ای جیرفت از سرگرفته می‌شود به نقل از “فریدون فعالی” مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان

بیشتر بخوانید

کارزار کرمانی‌ها برای نجات بافت تاریخی‌شان

کارزار کرمانی‌ها برای نجات بافت تاریخی‌شان : این کارزار مردمی که در طول کمتر از یک هفته گذشته تا کنون بیش از هزار نفر آن را امضا کرده‌اند

بیشتر بخوانید

حریم قلاع دختر و اردشیر تعیین تکلیف شد

حریم قلاع دختر و اردشیر تعیین تکلیف شد و حریم تقلیل یافت به نقل از “فریدون فعالی” مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان

بیشتر بخوانید