در چهارباغ همه جا ردِ پایِ میراث فرهنگی هست

در چهارباغ همه جا ردِ پایِ میراث فرهنگی هست، معاون شهرسازی و معماری اصفهان: بدون اعتبار و در کمال خوش‌باوری راه را برای شهرداری باز گذاشتند

بیشتر بخوانید