افتادن موریانه به بدنه مسجد جامع اردستان صحت ندارد

افتادن موریانه به بدنه مسجد جامع اردستان صحت ندارد به نقل از مهدی مشهدی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردستان

بیشتر بخوانید