همت جمعی؛ تنها راه نجات ارگ ۱۷۰۰ ساله‌ی زادگاه خورشید

همت جمعی؛ تنها راه نجات ارگ ۱۷۰۰ ساله‌ی زادگاه خورشید «جاوید عیدانی‌» بخشدار خرانق به پیگری‌های مکرر بخشداری‌ در جهت ترمیم و مرمت این بنا

بیشتر بخوانید