بیانیۀ ایکوموس، ایکا، ایفلا، و ایکوم در بارۀ قره‌باغ کوهستانی

بیانیۀ ایکوموس، ایکا، ایفلا، و ایکوم در بارۀ قره‌باغ کوهستانی، آنها به پی‌گیری دقیق وضعیت میراث فرهنگی و دینی در طول اجرای آتش‌بس و عملیات حفاظت صلح، ادامه خواهند داد.

بیشتر بخوانید

تخریب میراث فرهنگی قره‌باغ توسط ارتش آذربایجان

تخریب میراث فرهنگی قره‌باغ توسط ارتش آذربایجان ، یونسکو نسبت به تخریب آثار منطقه خودمختار قره‌باغ به ارتش آذربایجان هشدار داد

بیشتر بخوانید

بقایای قلعه‌ی اورارتویی در دریاچه وان

بقایای 3000 ساله استحکامات باستانی در اعماق بزرگترین دریاچه ترکیه کشف شده است. کاوش‌های زیر آب توسط دانشگاه وان یوزنچی‌یل و فرمانداری استان شرقی بتلیس ترکیه انجام شد.

بیشتر بخوانید