انتشار کتاب تاریخ اجتماعی زرتشتیان یزد

کتاب «تاریخ اجتماعی زرتشتیان یزد» هم اینک در سه جلد از سوی مرکز ایرانشناسی دانشگاه کالیفرنیا – ارواین چاپ شده و با گستردگی پخش آمازون این کتاب 28 کشور جهان، این کتاب در دسترس دوستداران و پژوهشگران مباحث تاریخی و به ویژه تاریخ اجتماعی زرتشتیان گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید