ثبت ملی ۶ اثر تاریخی محوطه باستانی اریسمان نطنز

ثبت ملی ۶ اثر تاریخی محوطه باستانی اریسمان نطنز به نقل از حسین یزدانمهر رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز

بیشتر بخوانید