ردپای ۵ هزار ساله نگارش متون تجاری در محوطه ازبکی نظرآباد

ردپای ۵ هزار ساله نگارش متون تجاری در محوطه ازبکی نظرآباد به نقل از محمد رضا حدادیان دبیر پژوهش و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی استان البرز

بیشتر بخوانید

ضرورت تخصیص اعتبار برای ساماندهی تپه ازبکی

ضرورت تخصیص اعتبار برای ساماندهی تپه ازبکی هیچ اعتباری اختصاص نیافته به نقل از عباس نوری سرپرست معاونت میراث فرهنگی البرز مسال

بیشتر بخوانید

دو موزه برای دو محوطه ۷ و ۱۰ هزار ساله در البرز ایجاد می‌شود

دو موزه برای دو محوطه ۷ و ۱۰ هزار ساله در البرز ایجاد می‌شود در محوطه باستانی آق تپه به نقل ازعباس نوری سرپرست معاونت میراث فرهنگی البرز

بیشتر بخوانید