اهمیت زبان‌های باستانی، گفتگویی با دکتر ژاله آموزگار

در عرصه پژوهش‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، کمتر کسی را می‌توان دید که با نام و آثار خانم دکتر ژاله آموزگار، استاد ممتاز دانشگاه تهران آشنا نباشد.

بیشتر بخوانید

جشن سده در کرمان

در ایران، شرکت در جشن‌ها و مراسم اقلیت‌های مذهبی برای مسلمانان ممنوع است. فقط یک استثنا وجود داشت و آن هم ۱۰ بهمن هر سال در کرمان و برای برگزاری جشن سده بود. تعدادی از مسلمانان با کارت دعوت رسمی اجازه ورود به سالن برگزاری جشن سده را داشتند. این کارت‌های دعوت را انجمن زرتشتی‌ها چاپ و بین زرتشتی‌ها توزیع می‌کرد تا دوستان مسلمانشان را دعوت کنند.

بیشتر بخوانید