بررسی استاندارد سرب در لایه های یخ

با توجه به اینکه سرب یک از فرآورده‌های معدنی ذوب نقره است، میزان آلودگی سطوح تاریخی به سرب، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از رشد و افول اقتصادی در دوران مختلف باشد.

بیشتر بخوانید