تنوع ژنتیکی کم نئاندرتال‌ها دلیلی برای انقراض این گونه انسانی بوده است

تنوع ژنتیکی کم نئاندرتال‌ها دلیلی برای انقراض این گونه انسانی، گونه‌ای که ظاهراً همچون انسان هوشمند دارای قابلیت‌های بسیاری بوده است

بیشتر بخوانید

کشف دیوارهای ساخته شده از جمجمه و استخوان‌های انسانی در محوطه‌ی کلیسایی در بلژیک

اخیرا باستان‌شناسان در حین کاوش در محوطه‌ی کلیسایی در شهر خنت ، بلژیک، دیوارهایی ساخته شده از یک سری مصالح ترسناک: شامل استخوان‌های شکسته انسانی کشف کرده‌اند. پس از اتمام کاوش، 9 دیوار کشف شد که از استخوان‌های بلند و جمجمه‌ی انسان‌های بالغ ساخته شده بود.

بیشتر بخوانید