استون‌هنج؛ آمپلی‌فایر دوران نوسنگی

استون‌هنج؛ آمپلی‌فایر دوران نوسنگی . نتایج مطالعات نشان می‌دهد استون‌هنج برای تقویت صدا در جریان برگزاری مراسم مذهبی، طراحی شده بود.

بیشتر بخوانید