تونل‌سازی در محوطه تاریخی «استون‌هنج» تعلیق شد

تونل‌سازی در محوطه تاریخی «استون‌هنج» تعلیق شد : دیوان عالی انگلیس با پروژه تونل‌سازی مخالفت کرد و این طرح جنجالی را به حال تعلیق درآورد.

بیشتر بخوانید

استون‌هنج؛ آمپلی‌فایر دوران نوسنگی

استون‌هنج؛ آمپلی‌فایر دوران نوسنگی . نتایج مطالعات نشان می‌دهد استون‌هنج برای تقویت صدا در جریان برگزاری مراسم مذهبی، طراحی شده بود.

بیشتر بخوانید