اسطوره و اسطوره شناسی جوزف کمبل/بررسی آثار ایرانی با نظریه «تک اسطوره»

اسطوره و اسطوره شناسی نزد جوزف کمبل تالیف بهمن نامورمطلق و بهروز عوض‌پور/نشر موغام منتشر کرد. زندگی و نظریه‌های جوزف کمبل بررسی و تحلیل شده.

بیشتر بخوانید