تعزیه آیینی ایرانی با ریشه‌های اسطوره‌ای

تعزیه آیینی ایرانی با ریشه‌های اسطوره‌ای به نقل از جبعلی لباف‌خانیکی و در عصر قاجار تعزیه سخت تحت تاثیر افکار و اندیشه های غربی قرار گرفت

بیشتر بخوانید

اسطوره و اسطوره شناسی جوزف کمبل/بررسی آثار ایرانی با نظریه «تک اسطوره»

اسطوره و اسطوره شناسی نزد جوزف کمبل تالیف بهمن نامورمطلق و بهروز عوض‌پور/نشر موغام منتشر کرد. زندگی و نظریه‌های جوزف کمبل بررسی و تحلیل شده.

بیشتر بخوانید

اهمیت زبان‌های باستانی، گفتگویی با دکتر ژاله آموزگار

در عرصه پژوهش‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، کمتر کسی را می‌توان دید که با نام و آثار خانم دکتر ژاله آموزگار، استاد ممتاز دانشگاه تهران آشنا نباشد.

بیشتر بخوانید