تملک زمینی با اعتبار 2میلیارد و 650میلیون ریال در حریم شهر تاریخی بلقیس اسفراین

تملک زمینی با اعتبار 2میلیارد و 650میلیون ریال در حریم شهر تاریخی بلقیس اسفراین به نقل از مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی شهر بلقیس اسفراین

بیشتر بخوانید