صدها سکه طلا متعلق به دوران خلفای عباسی در اسرائیل کشف شد

صدها سکه طلا متعلق به دوران خلفای عباسی در اسرائیل کشف شد ، یک ظرف گلی قدیمی حاوی صدها سکه طلا مربوط به بیش هزار سال پیش در اسرائیل کشف و از زیر خاک بیرون آورده شد.

بیشتر بخوانید

مجموعه کتب خطی اسلامی آنلاین در کتابخانه ملی اسرائیل

مجموعه کتب خطی اسلامی آنلاین مجموعه دست نوشته‌ها و کتبی از قرن 9 تا قرن 20 م به زبان‌های عربی، فارسی و ترکی را دربرمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید

چگونه مکان‌های باستانی ارزشمند جهان اسلام نابود می‌شوند

چگونه مکان‌های باستانی ارزشمند جهان اسلام نابود می‌شوند، جول دی، خبرنگار اکسپرس به بررسی موضوع تخریب بناهای باستانی به منظور توسعه پرداخته

بیشتر بخوانید

آشکارشدن محوطه‌ای‌ تاریخی در تربت‌حیدریه پس از بارندگی‌های اخیر

آشکارشدن محوطه‌ای‌ تاریخی در تربت‌حیدریه پس از بارندگی‌های اخیر، بررسی‌های اولیه حاکی است این محوطه مربوط به قرون اولیه و میانی اسلام است

بیشتر بخوانید