عکس‌های جدید رنگ‌های مجسمۀ 2400 ساله را نشان می‌دهد

عکس‌های جدید رنگ‌های مجسمۀ 2400 ساله را نشان می‌دهد ، پژوهشگران از فیلترهای عکاسی برای زدودن نور منعکس شده در تصاویر بانوی بازا استفاده کردند.

بیشتر بخوانید

انسان‌های اولیه همچون خرس‌های غارنشین به «خواب زمستانی» فرو می‌رفته‌اند

انسان‌های اولیه همچون خرس‌های غارنشین به «خواب زمستانی» فرو می‌رفته‌اند، براساس یافته‌های جدید باستان‌شناسی در غاری در شمال اسپانیا

بیشتر بخوانید

حماسه‌ای دیگر در حوزه مرمت میراث هنری سرزمین ماتادورها

حماسه‌ای دیگر در حوزه مرمت میراث هنری سرزمین ماتادورها : مرمت غیراصولی یک مجسمه‌ در نمای ساختمانی قرن بیستمی در اسپانیا خبرساز شد.

بیشتر بخوانید

۲۵ ماه زندان برای اکتشافات جعلی یک باستان‌شناس

۲۵ ماه زندان برای اکتشافات جعلی یک باستان‌شناس اسپانیایی، او مدعی کشف کوزه‌ای بوده که یکی از اولین نمادهای تصلیب حضرت عیسی روی آن نقش بسته

بیشتر بخوانید

بازدید مجازی از نمایشگاه‌های موزه ملی با اپلیکیشن آراوین

بازدید مجازی از نمایشگاه‌های موزه ملی با اپلیکیشن آراوین، مدیرکل موزه ملی، هدف این اَپ را بازدید مجازی از نمایشگاه‌های موقت این موزه اعلام کرد

بیشتر بخوانید