کشف قطعه‌ای از پازل «هرم جیزه» مصر در اسکاتلند

کشف قطعه‌ای از پازل «هرم جیزه» مصر در اسکاتلند : قطعه چوبی گمشده از هرم جیزه مصر اتفاقی در یک قوطی سیگار در دانشگاه‌ آبردین اسکاتلند پیدا شد.

بیشتر بخوانید

کشف بقایای نادری از منسوجات در اورکنی اسکاتلند متعلق به دوران نوسنگی

کشف بقایای نادری از منسوجات در اورکنی اسکاتلند متعلق به دوران نوسنگی، این قدیمی‌ترین بقایای یک پارچه در اسکاتلند تا به امروز است.

بیشتر بخوانید

راز پنهان مومیایی ۳ هزار ساله

راز پنهان مومیایی ۳ هزار ساله ، درجریان عملیات محافظت از یک مومیایی مصر باستان در موزه شهر پرت اسکاتلند، نقاشی‌های جالبی به دست‌آمد.

بیشتر بخوانید