بهشت باستان‌شناسان ایران در معرض تهدید حفاران غیرمجاز

بهشت باستان‌شناسان ایران در معرض تهدید حفاران غیرمجاز، شهرستان اشنویه در آذربایجان‌غربی به جولانگاهی برای حفاری‌های غیرمجاز تبدیل شده

بیشتر بخوانید