آغاز کاوش باستان‌شناسی در تپه نادری اصلاندوز

آغاز کاوش باستان‌شناسی در تپه نادری اصلاندوز، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده شاهد آغاز عملیات کاوش باستان‌شناسی در تپه نادری خواهیم بود.

بیشتر بخوانید