آیا ته ستون کشف شده از روستای حصارک به شهر پارسه تعلق دارد؟

آیا ته ستون کشف شده از روستای حصارک به شهر پارسه تعلق دارد؟ این درحالی است که یکی از متخصصان دوران هخامنشی نظر دیگری دارد

بیشتر بخوانید

ساخت پارکینگ در عرصه حریم ممنوعه نقش‌رستم

ساخت پارکینگ در عرصه حریم ممنوعه نقش‌رستم و شن ریزی محدوده‌ای به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع و تسطیح بخشی از باروی بیرونی گزارشی از افشین یزدانی

بیشتر بخوانید

ماجرای مرمت دیواره تخت جمشید با آجر و سیمان چیست؟

ماجرای مرمت دیواره تخت جمشید با آجر و سیمان چیست؟ خبر مرمت غیراصولی بخشی از ورودی میراث جهانی تخت جمشید واکنش‌های منفی به دنبال داشت

بیشتر بخوانید