بیانیه ایکوم درباره تهدید میراث فرهنگی افغانستان

بیانیه ایکوم درباره تهدید میراث فرهنگی افغانستان درباره وضعیت میراث فرهنگی افغانستان که اخیرا با به قدرت رسیدن طالبان با تهدید مواجه است

بیشتر بخوانید

نگرانی از تخریب میراث فرهنگی و موزه‌های افغانستان

نگرانی از تخریب میراث فرهنگی و موزه‌های افغانستان به نقل از مدیر موزه ملی افغانستان در تماس تلفنیِ همتای ایرانی خود، جبرییل نوکنده

بیشتر بخوانید