کشف همزمان ابزارهای آشولی و الدووان در کنار جمجه دو هموارکتوس

چکیده‌ای از مقاله‌ی منتشر شده در مجله ساینس ادونس، تحت عنوان کشف همزمان ابزارهای آشولی و الدووان در کنار جمجه دو هموارکتوس، برگرفته از صفحه اینستاگرام دکتر فریدون بیگلری

بیشتر بخوانید