امام جمعه شوش : «چند دستگاه هستند که انصافا مانع رشد، توسعه و پیشرفت شهر شوش هستند.»

امام جمعه شوش : «چند دستگاه هستند که انصافا مانع رشد، توسعه و پیشرفت شهر شوش هستند.» و باید فکری برای این دستگاه ها نمود ؛ وقتی که دیروز به همراه دکتر قالیباف رصد کردیم تا دیروز نمی دانستم اما متوجه شدم که چه ظلمی به این شهر می شود.

بیشتر بخوانید